9 Ideas clave: Coeducación con miradas de género

Ideas Clave - Número: 30 (octubre 23)

ISBN / EAN : 9788419788658 - ISBN / EAN EPUB: 9788419788689

Resum

La coeducació i el gènere planegen de formes molt diverses en els centres, així com en les concepcions i les accions de les persones que hi conviuen.
A vegades s’aprecia confusió i contradiccions respecte al gènere i la coeducació; no saber com enfocar el portar a terme la perspectiva de gènere en un espai i un temps específic i, al mateix temps, transversal.
El llibre ofereix reflexions, propostes i exemples sustentats per la coeducació que es proposa, que és aquella que pensa i actua amb perspectiva de gènere i ho fa de manera permanent i contextualitzada com a via de transformació personal i social.

30,5028,97 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

El llibre ofereix reflexions, propostes i exemples sustentats per la coeducació que es proposa, que és aquella que pensa i actua amb perspectiva de gènere i ho fa de manera permanent i contextualitzada com a via de transformació personal i social.

Personalització del contingut