Al·lucinant!

PROPOSTES EDUCATIVES PER FOMENTAR UNA CONDUCTA CRITICAENFRONT EL CONSUM DE DROGUES

Tambali - Número: 1 (novembre 08)

ISBN / EAN : 9788478276424 - ISBN / EAN PDF: 9788478278633

Resum

Una droga pot ser qualsevol substància que, introduïda en l’ésser viu, és capaç d’alterar una o més funcions de l’organisme relacionades amb la conducta, el raciocini, el comportament, la percepció o l’estat d’ànim, independentment de si és acceptada o no per la nostra cultura. El llibre que tens a les mans pretén treballar sense complexos la naturalesa de les drogues, l’ús que se n’ha fet i se’n fa actualment i quins són els factors de risc que comporta el seu consum per als éssers humans. Hi trobaràs activitats i dinàmiques per treballar els valors que han de guiar l’actitud d‘infants i joves, per tal que reflexionin i desenvolupin un pensament crític davant del consum de drogues.

19,5018,52 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

El llibre que tens a les mans pretén treballar sense complexos la naturalesa de les drogues, l’ús que se n’ha fet i se’n fa actualment i quins són els factors de risc que comporta el seu consum per als éssers humans.

Personalització del contingut