Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia

E-premium llibres - Número: 169 (març 02)

ISBN / EAN : 9788478272709 - ISBN / EAN PDF: 9788478276615 - ISBN / EAN EPUB: 9788419416193

ePremium Llibres

22,5021,37 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Les ciències socials atorguen a l'alumnat de primària i secundària una guia per llegir i interpretar el món d'avui a partir dels referents espaciotemporals.

Personalització del contingut

Resum

Els canvis trepidants del món actual posen a l’ordre del dia la necessitat d’una formació en ciències socials, geografia i història. Durant un temps l’ensenyament-aprenentatge dels continguts i mètodes d’aquestes ciències, en els sistemes d’ensenyament-aprenentatge institucionals, s’ha posat en dubte. Avui dia ningú dubta de la seva importància. Les ciències socials atorguen a l’alumnat de primària i secundària una guia per llegir i interpretar el món d’avui a partir dels més diversos referents espaciotemporals. D’això es dedueix que l’ensenyament de les ciències socials més que important és, en l’actualitat, imprescindible per garantir un ensenyament de qualitat.