Dirección y gestión de centros docentes

Guía práctica para el trabajo diario del equipo directivo

Acción Directiva - Número: 229 (octubre 06)

ISBN / EAN : 9788478274581 - ISBN / EAN PDF: 9788499800561 - ISBN / EAN EPUB: 9788499809762

0,00 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Introducción

Personalització del contingut

Resum

La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc.