La animación en la comunidad

Un modelo de animación socioeducativa

Acción Comunitaria y Socioeducativa - Número: 2 (juny 06)

ISBN / EAN : 9788478274482 - ISBN / EAN EPUB: 9788419788047

Resum

El ventall conceptual, terminològic i metodològic de les accions socials i comunitàries ha anat ampliant-se al llarg dels anys, i les seves pràctiques concretes en territoris i comunitats no només no han desaparegut sinó que, per contra, van en augment progressiu. Vista l’emergència i l’actualitat de les accions comunitàries, resulta més necessari que mai disposar de bones teories i pràctiques que facilitin i orientin l’animador professional en la intervenció comunitària. 

El model teòric sobre l’animació, que Gillet construeix en aquest llibre, permet elaborar tota una tipologia de maneres de fer acció social i comunitària, i també de comprendre les filosofies que orienten i les metodologies que vertebren els processos i els projectes d’animació.

24,5023,28 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Referent obligat per a estudiosos, professionals i pràctics de l'animació sociocultural. Permet elaborar tota una tipologia de maneres de fer acció social i comunitària, i de comprendre les filosofies que orienten i les metodologies que vertebren els processos i els projectes d'animació.

Personalització del contingut