La LOE: perspectiva pedagógica e histórica

Glosario de términos esenciales

Critica y Fundamentos - Número: 13 (maig 06)

ISBN / EAN : 9788478274413 - ISBN / EAN PDF: 9788499801698

Resum

Des de la Ley Moyano a la LOE (1857-2006). Anàlisi legislativa, històrica i pedagògica. Inclou un glossari de conceptes bàsics per a les tasques de disseny de documents de planificació en els nivells de centre, etapa i aula.

18,5017,58 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Des de la Ley Moyano a la LOE (1857-2006). Anàlisi legislativa, històrica i pedagògica. Inclou un glossari de conceptes bàsics per a les tasques de disseny de documents de planificació en els nivells de centre, etapa i aula.

Personalització del contingut