SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ALAMBIQUE

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Subscripcions revista alambique

Contingut NO DISPONIBLE

Personalització del contingut

Resum

La revista Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales desenvolupa una labor divulgativa entre el professorat i els especialistes de la física, la química i la biología, identificant-se amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i d’acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l’aula.

La subscripció a la revista inclou:

.- 4 vals descompte de 6 € per compres directes al’editorial. (1 per trimestre. Compres superiors a 25 €)
.- Descomptes als cursos de Formació de Graó (Reconeguts/Bonificables)

Format digital
Digital + fons:
Inclou 4 revistes + accés al fons de la revista

Format paper i digital + accés al fons de la revista
Institucions (Espanya i Unió Europea)
Inclou 4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista + 5 subscripcions digitals per a 5 professors

Particulars (Espanya i Unió Europea):
Inclou 4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista

Subscripcions resta del món:
Inclou 4 revistes (paper i digital) + accés al fons de la revista