Alumnado con trastorno del espectro autista

E-premium llibres - Número: 13 (gener 11)

ISBN / EAN : 9788478279920 - ISBN / EAN PDF: 9788499802206 - ISBN / EAN EPUB: 9788418058257

4,99 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Punto de partida

En aquest capítol es parla de la influència que tenen les etiquetes diagnòstiques en l’acció educativa i la detecció de canvis necessaris per avançar cap a una escola per a tots, conceptes que han influït en els plantejaments educatius a les aules. Així mateix, s’aborda el concepte del trastorn de l’espectre autista (autisme, trastorns generals del desenvolupament i trastorns de l’espectre autista) en el marc d’una escola inclusiva i es descriuen les dimensions i els nivells del trastorn de l’espectre autista i les característiques cognitives i emocionals relacionades amb aquest trastorn.

Personalització del contingut

Resum

Pretén ajudar els docents a saber quines són les
potencialitats i necessitats d’aquests alumnes, tenint en
compte les dificultats que el trastorn els genera en la
seva manera d’aprendre i relacionar-se.
S’hi aporten recomanacions, suggeriments i estratègies
per dur a terme una intervenció que faciliti les
condicions adequades per aconseguir la seva màxima
integració personal i social possible.
Així mateix planteja també una intervenció global en
collaboració amb la família i altres professionals que
atenen aquests alumnes fora del context escolar.

Etapes

General