Com millorar les competències dels docents

Guia per a l'autoavaluació i el desenvolupament de lescompetències del professorat

Desenvolupament personal del professorat - Número: 4 (setembre 05)

ISBN / EAN : 9788478274055 - ISBN / EAN PDF: 9788499801797

Resum

Aquest llibre aborda set competències especialment importants en l’àmbit de la professió docent: les capacitats de planificar i organitzar la pròpia feina, de comunicar-se, de treballar en equip, de fer front a conflictes desenvolupant habilitats interpersonals, d’utilitzar les noves tecnologies, de revisar constantment la nostra feina i fer-ho tot amb responsabilitat i realisme, coneixent les nostres possibilitats i les nostres febleses.

Per al professorat (des de l’educació infantil fins a l’ensenyament universitari en l’àmbit formal) i per als formadors en general, disposar de certes competències personals i interpersonals que ens ajudin a afrontar els reptes creixents i canviants de l’època que ens ha tocat viure és especialment important perquè, d’alguna manera, el desenvolupament d’altres individus depèn, en part, de la nostra feina.

22,0020,89 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Aquest llibre aborda set competències especialment importants en l'àmbit de la professió docent, les quals ens ajuden a enfrontar els reptes creixents i canviants de l'època que ens ha tocat viure.

Personalització del contingut