La acción política desde la comunidad

Acción Comunitaria y Socioeducativa - Número: 8 (setembre 08)

ISBN / EAN : 9788478276530 - ISBN / EAN PDF: 9788478277339 - ISBN / EAN EPUB: 9788419788061

Resum

Aquest llibre tracta de les relacions existents entre l’acció política i l’acció comunitària, i es posa de manifest que la comunitat no és només un espai per a l’acció, ni un contenidor seu, sinó que la comunitat és per ella mateixa un subjecte polític que actua i es desenvolupa dins de marcs polítics. S’hi revisa quina és la situació dels diversos actors que formen part de la comunitat i com aquests es posicionen enfront dels marcs polítics actuals. Els autors, tots ells molt implicats en l’acció política i social de les seves comunitats, reflexionen en cadascun dels capítols a l’entorn de com tornar a una política entesa com un procés orientat «a la toma de decisiones para la consecución de objetivos compartidos, para gestionar y resolver los conflictos colectivos, y para crear cierta coherencia social», tal com ens proposa la coordinadora del llibre en la seva introducció.

17,5016,63 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

La comunitat no és només un espai per a l'acció ni un contenidor seu, sinó que la comunitat és en ella mateixa un subjecte polític que actua i es desenvolupa dins de marcs polítics.

Personalització del contingut