Mujeres maestras

Identidades docentes en Iberoamérica

Micro-macro Referencias - Número: 37 (febrer 12)

ISBN / EAN : 9788499804118 - ISBN / EAN PDF: 9788499804224

Resum

Mujeres maestras és un homenatge a les docents en el qual
es reflexiona sobre la seva visió de la realitat humana i
laboral a partir de les narratives personals. Un projecte
que es desenvolupa des de l’àmbit de l’educació
artística, acostant-se a les seves identitats, intentant
esbrinar com les veiem, com els agradaria ser vistes, i
de quina manera es veuen elles mateixes. Aquest llibre
conté el testimoni de mestres entrevistades a Xile, Cuba,
l’Uruguai, Espanya i Colòmbia, que ens expliquen les
seves trajectòries i la seva manera d’assumir la
maternitat, el patrimoni, la motivació, o les situacions
socials desfavorables. I ho fan amb un relat ple de vida,
una nova mirada al collectiu docent, un document ple
d’esperança per afrontar el difícil moment actual.

24,0022,81 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Homenatge a les docents, que a partir de les narratives personals ens expliquen les seves trajectòries i la seva manera d'assumir la seva realitat humana i laboral, acostant-nos a les seves identitats, com les veiem, com els agradaria ser vistes, i com es veuen elles mateixes.

Personalització del contingut