El aprendizaje-servicio: hacia una educación con verdadero potencial transformador

Revista Aula de Secundaria (es) - Número: 50 (febrer 23)

29,90 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Personalització del contingut

Autors

Odría Arantzazu Martínez, Ramon Breu Pañella, Rubén Chacón Beltrán, Equip Cuidem-nos, Miguel Ángel Font Bisier, Jaume Funes Artiaga, José Fernando Juan Santos, Marcela Mejía, Amalia Morales, Ricard Pitarch Garcia, Mariano Real Pérez, Elena Rodríguez Jiménez, Maria Àngels Sancho Amorós, Natàlia Torrent Queralt, Teresa Franquesa Codinach, Jesús María García Sáenz, Garbiñe Larralde Urkijo, Maria del Carmen Díaz García, Marta García Pérez, Marta Vilar Recasens, Elena Llano Fernández

Categories

ABP/Aprendizaje basado en problemas/proyectos, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje y servicio, Aprenentatge basat en problemes/projectes, Aprenentatge cooperatiu, Aprenentatge i servei, Asertividad del profesorado, Assertivitat del professorat, Autoestima, Botànica, Cine, Cinema, Competencia para aprender a aprender, Competència per aprendre a aprendre, Competència social i ciutadana, Competencia social y ciudadana, Competencias, Competencias profesionales del profesorado, Competències, Competències professionals del professorat, Contaminació, Contaminación, Contextos d'aprenentatge / entorn, Contextos de aprendizaje / entorno, Coordinació d'intercentres, Coordinación de intercentros, Didàctica de l'expressió visual i plàstica, Didáctica de la expresión visual y plástica, Didáctica de las ciencias experimentales/ciencias naturales, Didáctica de las ciencias sociales y humanidades, Didàctica de les ciències experimentals/ciències naturals, Didàctica de les ciències socials i humanitats, Diversidad física y motriz, Diversidad sociocultural y personal, Diversitat física i motriu, Diversitat sociocultural i personal, Edifici escolar/espais escolars, Edificio escolar/espacios escolares, Educació afectiva emocional, Educació en comunicació audiovisual, Educació ètica, Educació medioambiental, Educació per a la sostenibilitat, Educació social/Acció comunitària, Educación afectiva emocional, Educación en comunicación audiovisual, Educación ética, Educación medioambiental, Educación para la sostenibilidad, Educación social/Acción comunitaria, Emociones, Emocions, Enfermedades mentales, Escola inclusiva, Escuela inclusiva, Evidencias, Filosofia de l'educació, Filosofía de la educación, Formació continua del professorat/formació permanent, Formación continua del profesorado/formación permanente, Fotografia, Funció social de l'ensenyament, Función social de la enseñanza, Habilidades sociales del profesorado, Habilitats socials del professorat, Intervenció social, Intervención social, Investigació educativa, Investigación educativa, Lengua y construcción del conocimiento, Lengua, escuela y sociedad, Llengua i construcció del coneixement, Llengua, escola i societat, Malalties mentals, Materiales curriculares y recursos didácticos, Materials curriculars i recursos didàctics, Organització de l'espai, Organización del espacio, Pantallas, Pantalles, Patrimoni, Patrimonio, Plirilingüiisme/bilingüisme, Plurilingüismo/bilingüismo, Salidas / Excursiones, Sortides / Excursions, Técnicas de la expresión visual y plástica, Tècniques de l'expressió visual i plàstica, Ús d'Internet, Ús de les TIC (tecnologies), Ús del cinema, Uso de Internet, Uso de las TIC (tecnologías), Uso del cine