Itinerarios para enseñar matemáticas en primaria - Angel Alsina

Cursos 30h

Resum

30h | Reconegut pel Dep. d’Educació | Bonificable

Descripció

Aquest curs pretén aportar als docents les principals bases per al desenvolupament de la competència matemàtica de l’alumnat basant-se en la metodologia dels itineraris didàctics, relacionant d’aquesta manera els coneixements matemàtics i didàctics imprescindibles per dur a terme pràctiques d’ensenyament eficaços que s’ajustin a Les necessitats reals dels alumnes per aprendre matemàtiques. Es presenten per a això diverses propostes d’estratègies i recursos per a l’ensenyament i avaluació de les matemàtiques en l’etapa de primària.

Metodologia
El curs està conformat per tres unitats didàctiques. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l’XTEC. La resta d’alumnes rebran un certificat emès per l’Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

109,00 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Personalització del contingut