Repensar el aprendizaje de lasmatemáticas

Matemáticas para convivir comprendiendo el mundo

E-premium llibres - Número: 211 (març 05)

ISBN / EAN : 9788478273713 - ISBN / EAN PDF: 9788478279975

ePremium Llibres

19,5018,52 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Aquest és un llibre per repensar l'aprenentatge de la matemàtica, parlant, entre altres coses, de càlcul, d'àlgebra, de resolució de problemes... i estudiant processos matemàtics reals amb nens i nenes de sis i set anys.

Personalització del contingut

Resum

En realitzar accions matemàtiques no només fem, sinó que també som. Ens sentim o no capaços, ens vivim o no a nosaltres mateixos, ens sentim forts o dèbils davant del món, davant dels problemes, davant de la matemàtica. En fer servir els nombres podem comprendre o no el món real i confiem o no en nosaltres mateixos, en la coherència dels nostres arguments i en les nostres possibilitats de pensar, imaginar, inventar… sense por.

Per això hem de repensar l’aprenentatge de les matemàtiques, no només preocupats pel potencial matemàtic que adquireixen els nens i les nenes quan comprenen els nombres i el significat de les operacions que fan amb aquests, sinó també pel potencial global que adquireixen com a persones; persones capaces de pensar per elles mateixes en entorns complexos, sentint-se capaces de prendre decisions pròpies; persones capaces de fer servir fonts d’informació i d’elaborar i controlar estratègies d’acord amb els seus propòsits.