Conexiones matemáticas

Motivación del alumnado y competencia matemática

Biblioteca de Uno - Número: 218 (desembre 05)

ISBN / EAN : 9788478274154 - ISBN / EAN PDF: 9788499801636

Resum

Aquest llibre persegueix dos objectius, motivar l’alumnat de secundària i aconseguir certa competència matemàtica, que els nois i les noies pensin en matemàtiques i aprenguin a resoldre problemes de la vida quotidiana. Amb una orientació eminentment pràctica i allunyada de l’academicisme, el text és un compendi de tasques pràctiques basades en temes d’interès que actuen com a dinamitzadors de l’aprenentatge. Així mateix, es posen de manifest les connexions matemàtiques amb la vida real, es recullen situacions d’interès social indubtable i es relacionen amb multitud de continguts curriculars com el soroll, els sismes, el ciclisme, la geometria de l’entorn, les matemàtiques dels ponts, les apostes de l’Estat, les corbes dels vials o l’esport. Tot i que el text conté desenvolupaments analítics nous, el tractament que predomina és numèric i gràfic i senyala alguns programes d’ordinador senzills com a eines habituals de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

22,5021,37 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Es persegueix motivar l'alumnat de secundària i aconseguir certa competència matemàtica a través de situacions quotidianes com el soroll, el ciclisme, la geometria de l'entorn, les matemàtiques dels ponts, les apostes de l'Estat, les corbes dels vials o l'esport.

Personalització del contingut