Enfocament globalitzador i pensament complex

Una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat

Biblioteca de Guix - Número: 115 (abril 99)

ISBN / EAN : 9788478272082 - ISBN / EAN PDF: 9788499801186

24,5023,28 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

L'adopció de l'enfocament globalitzador facilita que els esforços que s'esmercen al llarg de l'escolaritat s'orientin en una direcció i unes finalitats concretes.

Personalització del contingut

Resum

Segons l’autor, les decisions sobre organització de continguts i sobre metodologia didàctica són estrictament decisions sobre mitjans per a aconseguir unes finalitats: formar a ciutadans i ciutadanes perquè siguin capaces d’intervenir en la realitat i modificar-la des d’una perspectiva democràtica; ciutadans i ciutadanes amb estratègies i actituds que els permetin afrontar problemes i trobar-los solució.
L’adopció de l’enfocament globalitzador facilita que els esforços que s’esmercen al llarg de l’escolaritat s’orientin cap a aquesta direcció. Això implica comprendre i intervenir en una realitat que és complexa i que exigeix inexcusablement disposar d’un pensament complex. No és, doncs, una moda o un acte de fe, sinó un instrument útil perquè la pràctica educativa arribi a ser un veritable context d’aprenentatge i de socialització per als nois i les noies.

Col·leccions

Biblioteca de Guix