La construcción del lenguaje matemático

Biblioteca de Uno - Número: 174 (agost 02)

ISBN / EAN : 9788478272808 - ISBN / EAN PDF: 9788478278855

21,5020,43 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Lectura diferent de les matemàtiques escolars amb la consideració del seu aprenentatge com a apropiació progressiva i intencional de recursos intel·lectuals per part de qui aprèn.

Personalització del contingut

Resum

En les dues últimes dècades vénen produint-se treballs des de la perspectiva epistemològica de la matemàtica com a llenguatge, en els quals es posa en relleu la importància que tenen en l’aprenentatge matemàtic els processos de simbolització. La construcció del llenguatge matemàtic se situa en aquesta línia.

Fruit de l’experiència d’anys de docència en primària i secundària, la proposta de treball a l’aula que s’ofereix en aquest text conjuga una lectura diferent de la naturalesa mateixa de les matemàtiques escolars amb la consideració de l’aprenentatge matemàtic com a apropiació progressiva i intencional de recursos intel·lectuals per part de qui aprèn. I fa confluir tots dos aspectes en un ambient d’aula en el qual s’emfatitza l’ensenyament indirecte, l’adequació a la diversitat interna i el treball cooperatiu.

Col·leccions

Biblioteca de Uno