Matemáticas activas (2-6 años)

Biblioteca Infantil (español) - Número: 24 (octubre 08)

ISBN / EAN : 9788478276455 - ISBN / EAN PDF: 9788478277544 - ISBN / EAN EPUB: 9788499807867

Resum

Aquest llibre ofereix un gran nombre de situacions d’aprenentatges matemàtics per treballar amb nens i nenes molt petits, a partir dels dos anys. Els continguts matemàtics que es poden abordar en aquestes edats s’agrupen al voltant de quatre apartats: • El desenvolupament del pensament lògic. • L’àmbit numèric. • L’estructuració de l’espai i el descobriment de la geometria. • La identificació i l’enfocament del mesurament. Cadascun d’aquests apartats està dividit en capítols que segueixen una mateixa estructura interna: referents pedagògics i didàctics, activitats motrius globals, activitats rituals, activitats en grup, activitats de la vida diària, jocs, etc., incloent un model competencial d’avaluació. La varietat dels tipus d’activitats respon a la diversitat de les necessitats dels nens i les nenes just al principi de l’escolaritat, i contribueix eficaçment a un ensenyament que té com a objectiu l’elaboració de representacions mentals.

26,5025,18 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

"Activitats matemàtiques al voltant dels camps que poden abordar-se a aquesta edat (2-6): el desenvolupament del pensament lògic; l'àmbit numèric; l'estructuració de l'espai i el descobriment de la geometria, i la identificació i l'enfocament de la mesura."

Personalització del contingut