Planificació didàctica en llengua i literatura

Revista Articles - Número: 94 (juliol 22)

ISBN / EAN : 1133-9845

18,50 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Personalització del contingut

Autors

Adéla Kotatkova, Enrique Castillo Aguilera, Pilar García Vidal, Laura López Iborra, Berta Ocaña Martínez, Carmen Rodríguez Gonzalo, Maria Àngels Sancho Amorós, Jesús Sanz Mancera, Aránzazu Sanz Tejeda, Isabel Solé Gallart, Manel Villar Porta, Victoria Abad Beltrán, Carmen Durán Rivas, Maria del Mar Olivé Ribas, Celia Pérez Carranza, Marta Vilà Garcia, Rosalía Delgado Girón, Àngels Guillem Arener, Guadalupe Jover Gómez-Ferrer, Mireia Manresa Potrony, Joan Marc Ramos Sabaté, Rosa Linares Ros, Ana Teresa Muñoz Perez

Categories

ABP/Aprendizaje basado en problemas/proyectos, AICLE/ Aprenentatge integratde continguts i llengües estrangeres, AICLE/Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, Álbum ilustrado, Àlbum il·lustrat, Alfabetització en contextos plurilingües, Alfabetización en contextos plurilingües, Aprendizaje cooperativo, Aprenentatge basat en problemes/projectes, Aprenentatge cooperatiu, Avaluació formativa o reguladora, Avaluació inicial, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competència social i ciutadana, Competencia social y ciudadana, Competencias básicas, Competències bàsiques, Coordinació equip docent, Coordinación equipo docente, Creatividad, Creativitat, Desarrollo curricular, Desenvolupament curricular, Didáctica de la lengua, Didáctica de la lengua y la literatura, Didàctica de la literatura, Didàctica de la llengua, Didàctica de la llengua i la literatura, Didáctica de las lenguas extranjeras, Didàctica de les llengües estrangeres, Diversidad discursiva, Diversitat discursiva, Escola inclusiva, Escuela inclusiva, Estrategias de lectura, Estratègies de lectura, Evaluación formativa o reguladora, Evaluación inicial, Evidencias, Expresión y compresión oral, Expressió i comprenssió oral, Formació continua del professorat/formació permanent, Formación continua del profesorado/formación permanente, Gènere i educació, Género y educación, Gramàtica, Interdisciplinariedad, Interdisciplinarietat, Lectura, Legislació educativa, Legislación educativa, Literatura española, Literatura espanyola, Literatura infantil/juvenil, Literatura universal, Planes lingüísticos / Proyecto lingüístico, Planificació estratègica i operativa, Planificación estratégica y operativa, Plans lingüístics / Projecte lingüístic, Plirilingüiisme/bilingüisme, Plurilingüismo/bilingüismo, Rúbricas, Rúbriques, Tertulias literarias, Tertúlies literàries, Ús de les xarxes socials, Uso de las redes sociales

Col·leccions

Revista Articles

Paraules clau del producte