Repensar los comedores escolares

Revista Aula Infantil - Número: 87 (setembre 16)

ISBN / EAN : 1577-5615

17,99 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

Personalització del contingut

Autors

Alain Blomart, Miren Kesare Calzacorta Arteta, Jordi Canelles Torres, Sílvia Casanovas Abanco, Sandra Debesa Olivella, Cristina Elorza Ibáñez de Gauna, Equip Cuidem-nos, Equip Llar d'infants Quitxalla, Patricia Florenza Satorres, Frato, Àngels Geis Balagué, Ares González Hueso, Grup IREF, Eva Martínez Pardo, Redac., Francesco Tonucci, Roser Vendrell Mañós, Sònia Vila Amigó, Ita Alabat Ramon, Pilar Martínez

Categories

Agrupament de l'alumnat. Dinàmica de grups., Agrupamiento del alumnado. Dinámica de grupos., Álbum ilustrado, Àlbum il·lustrat, Alimentació, Alimentació en família, Alimentación, Alimentación en familia, Atenció a la diversitat, Atención a la diversidad, Avaluació de processos organitzatius, Biblioteca/mediateca, Calidad educativa, Comedores escolares, Competencia para aprender a aprender, Competència per aprendre a aprendre, Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència, Comportarse de acuerdo con unas pautas de convivencia, Coneixement i exploració de l'entorn, Conocimiento y exploración del entorno, Conte, Contes i literatura infantil, Cuento, Cuentos y literatura infantil, Derechos humanos, Desarrollo personal, Desenvolupament personal, Diversidad familiar, Diversidad social/cultural, Diversitat familiar, Diversitat social/cultural, Drets humans, Educació per a la convivència, Educació per al desenvolupament, Educación para el desarrollo, Educación para la convivencia, Emociones, Emocions, Equidad, Evaluación de procesos organizativos, Evolución y maduración, Familia y educación, Filosofia a l'escola, Filosofía en la escuela, Formació continua del professorat/formació permanent, Formació inicial del professorat, Formación continua del profesorado/formación permanente, Formación inicial del profesorado, Funciones y procesos organizativos, Funcions i processos organitzatius, Gènere i educació, Género y educación, Gestió i organització social de l'aula, Gestión y organización social del aula, Hábitos básicos de autonomía, Hàbits bàsics d'autonomia, Inteligencias múltiples, Lideratge en centres, Liderazgo en centros, Madres i padres separados, Mares i pares separats, Materiales curriculares y recursos didácticos, Materials curriculars i recursos didàctics, Menjadors escolars, Organización y participación de las familias, Pràctica psicomotriu/psicomotricitat rel·lacional, Práctica psicomotriz/psicomotricidad relacional, Progresar en el conocimiento y dominio del cuerpo, Progressar en el coneixement i domini del cos, Projectes de treball, Proyectos de trabajo, Psicomotricidad, Psicomotricitat, Qualitat educativa, Roles del profesorado, Rols del professorat, Serveis educatius, Servicios educativos, Sordera, Sordesa, Trabajo en equipo del profesorado, Treball en equip del professorat, Equitat, Evolució i maduració, Família i educació, Intel·ligències múltiples, Organització i participació de les famílies