Rosario Cubero Pérez

Rosario Cubero Pérez

RosarioCubero Pérez

Sobre mi

Rosario Cubero és doctora en Psicologia i professora de la Universitat de Sevilla. Els seus estudis se centren en l’anàlisi de la construcció del del coneixement educatiu i la investigació de les interaccions que tenen lloc en els processos d’ensenyament i aprenentatge, entesos com a situacions socials i de construcció conjunta de significats. Forma part del grup d’investigació Laboratorio de Actividad Humana (LAH), que desenvolupa les seves tasques en el marc de la perspectiva historicocultural del funcionament psicològic. És autora de nombroses publicacions relacionades amb la construcció del coneixement escolar. Actualment dirigeix un projecte d’investigació sobre l’anàlisi del discurs educatiu