Continguts Gráo

Acollir: compartir significats i implicar

L’acollida és un procés necessari per conèixer la cultura d’una escola, té incidència en la identificació amb el centre i amb la implicació de la persona que arriba. En aquest article, ens centrarem en la que fa referència al professorat. Partint de les reflexions en primera persona d’una mestra novella, contextualitzarem aquest procés a partir del Pla d’acollida del professorat de l’escola El Temple, de Tortosa.

Contingut només disponible per a subscriptors


Accedeix a aquest article individual per només

2.88 IVA incluido

Descobreix tot el nostre contingut sense límits

Des de 9.9 IVA incluido

També us pot interessar: