Continguts Gráo

Estratègies didàctiques en una aula multinivell

L’educació multinivell és un tret diferenciador de l’aula rural. Aquest fet aporta valor pedagògic a una classe diversa i heterogènia. Atendre la diversitat de nivells i d’edats existents suposa haver d’utilitzar estratègies didàctiques flexibles i obertes, coherents amb una manera determinada d’organitzar l’espai i el temps, així com entendre la sistematització del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Contingut només disponible per a subscriptors


Accedeix a aquest article individual per només

2.88 IVA incluido

Descobreix tot el nostre contingut sense límits

Des de 9.9 IVA incluido

També us pot interessar: