Continguts Gráo

La diversitat a la LOE.

En aquest article, presentem una mirada a la LOE pel que fa al tema de la diversitat, aspecte de gran importància en el debat pedagògic actual. Hi fem un repàs a partir de tres vessants: el context legal, les orientacions i els efectes de la diversitat al sistema educatiu i una reflexió crítica sobre el que caldrà atendre en la pràctica docent.

També us pot interessar: