El crecimiento emocional: los vínculos y el apego (0-6)

Cursos 30h

Resum

30h | Homologat | Bonificable

Descripció

Aquest curs planteja el desenvolupament emocional dels nens i nenes de 0 a 6 anys i com, tot i que seguim processos similars, cadascun de nosaltres és únic segons els models de referència que tinguem (la cultura, els valors, i les creences que anem cultivant ).

Metodologia
El curs està conformat per una unitat didàctica. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut