La importancia de la educación lenta

Cursos 30h

Resum

30h | Reconegut | Bonificable

Descripció

Aquest curs aborda l’educació lenta i com aquesta planteja la possibilitat d’una nova mirada sobre l’escola, més enllà d’un enfocament merament tècnic, per aprofundir en els aspectes que l’apropen als principis més profunds del desenvolupament de les persones.

Metodologia
El curs està conformat per una unitat didàctica. El contingut del curs se li presenta a l’alumne a través d’activitats i el material conceptual (lectures d’articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d’imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d’ensenyament-aprenentatge, que promouen el procés d’autoreflexió i garanteixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d’activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l’alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Personalització del contingut