Epremium revistes

E Premiumrevistas

E-premium revistes és un servei que ofereix la possibilitat d’accedir a tots els continguts digitals de Graó

S’ accedeix al capítol exacte del contingut que s’ està buscant.

Contenidos

30.000 continguts en obert per a tota la seva comunitat educativa.

Relotge

Una gran base d’articles que augmenta mensualment (1.000 continguts a l’any).

Person

Indexats i catalogats per àrees, etapes, paraules clau, autors, etc.

Medalla

Amb un avançat cercador.

Llibre

Inclou autors de prestigi del món educatiu.

Llibres

Continguts: recursos, formació, experiències, reflexió, pràctica, intercanvi, bones pràctiques, monografies i un gran nombre de propostes per a la comunitat educativa.

Llibres 2

Un accés totalment legal que respecta els drets d’ autor.

Buscador

Continguts inclosos en els següents directoris, catàlegs i bases de dades: CARHU PLUS+, CINDOC (ISOC), DIALNET, DICE, ERIH, INRECS, LATINDEX, REDINED i RESH.

Com s’ hi accedeix

A través de la IP o rang d’ IPS de la seva universitat, sense contrasenyes, E-premium dóna accés a tota la seva comunitat educativa als millors continguts digitals per a la seva formació, un valor afegit a l’ oferta educativa que la seva institució ofereix en l’ actualitat i que, sens dubte, sabran valorar els estudiants actuals i futurs, i que ajudarà el professorat i investigadors a poder enriquir les seves classes i treballs de recerca.

Un model senzill

Grao Buscador

Es realitza la recerca per temes, etapes, autors, paraules clau, etc.

El cercador ofereix tots els continguts disponibles indicant l’origen (revista, any, autors, data, etc.)

Filtre Web
Contingutsrevista

S’elegeix un article i apareix un resum del contingut i un breu text on s’explica que els continguts estan oberts gràcies a la seva institució.

El contingut de l’ article es pot descarregar en PDF o visualitzar-lo directament en pantalla.

Neurosciencia Y Educacion