Planificar la etapa 0-6

Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana

Biblioteca Infantil (español) - Número: 21 (juliol 07)

ISBN / EAN : 9788478275045 - ISBN / EAN PDF: 9788499801360 - ISBN / EAN EPUB: 9788499807881

ePremium Llibres

25,5024,22 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Aspectes fonamentals de la planificació docent i d'un sistema d'intervenció global basat en una organització i una metodologia que tingui en compte la importància de la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents.

Personalització del contingut

Resum

Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tinguin en compte la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents implicats en l’educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. En les seves pagines aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d’intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquesta agents. No presenta propostes tancades i d’aplicació immediata, sinó idees i suggeriments concrets relacionats amb plantejaments educatius i criteris metodològics i organitzatius basats en la solvència i l’experiència professional de les autores i els autors. Amb Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana intentem afavorir la reflexió sobre com afrontar el repte que representa la tasca educativa en la seva dimensió més àmplia. Entenem que els nens i les nenes han de ser els artífexs del seu aprenentatge a partir dels contextos de la vida quotidiana en què participin juntament amb els i les professionals de l’educació, els seus coetanis, les seves pròpies famílies i altres adults amb qui es relacionen.