Acció Comunitària i Socioeducativa

Acció Comunitària i Socioeducativa es compon de llibres de temàtiques diverses que tenen en comú que aborden un tipus de treball social i educatiu que pretén millorar la qualitat de vida de les persones i de les comunitats en totes i cadascuna de les seves dimensions.
A Acció Comunitària i Socioeducativa es compaginen la fonamentació, la pràctica i la metodologia articulades al voltant d’un eix: les accions socioeducatives i de desenvolupament comunitari. Aquestes accions, en què poden participar persones diverses que comparteixen espais i escenaris socials, s’orienten a assolir objectius per a la millora i la transformació social.
Es recullen temes com animació, cultura, mediació, medi obert, acció política, canvi comunitari, recursos, interculturalitat… en un marc de transversalitat i interprofessionalitat en què es donen com a elements essencials la conscienciació, la participació, l’educació, el desenvolupament i l’apoderament.
Destinataris: Educadors i educadores socials, professorat i alumnat de Pedagogia social, professorat i alumnat de Psicologia social, professorat i alumnat d’Estudis de Treball social.