Cap a l'aprenentatge competencial de llengües adicionals

Llengües estrangeres

Revista Articles - Número: 78 (febrer 23)

ISBN / EAN : 1133-9845

4,99 IVA incluido

Producte digital sense despeses d'enviament

Els nostres continguts en Digital són compatibles amb tots els lectors de llibres electrònics.

Pràctiques discursives situades: pràctiques comunicatives genuïnes 

Les noves aportacions de les ciències del llenguatge, de la comunicació lingüística i de l’aprenentatge han influït en la forma d’organitzar l’ensenyament de llengües. Un dels eixos principals d’aquesta nova organització és la consideració del text com a unitat lingüística bàsica i de treball a l’aula.

Personalització del contingut

Autors

Marta Bartolí Rigol, Josep Besa Camprubí, M. Ysabel Gracida Juárez, Virginia Jiménez, María Jesús Llorente Puerta, Ernesto Martin Peris, Ángela Marcela Nieto Martínez, M. del Mar Pérez Gómez, Santos Ramírez Martínez, Carmen Rodríguez Gonzalo, Caterina Sugrañes Ernest, Ana Canóniga Franco, Olga Esteve Ruescas, Yolanda Menjíbar Reyes, Montserrat Montagut Montagut, Albert Díez Vañó, Mònica Pereña Pérez, Eva Surribas Naval, Montserrat Vilà Santasusana

Categories

Alfabetització, Alfabetització en contextos plurilingües, Alfabetización, Alfabetización en contextos plurilingües, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje significativo / significatividad, Aprenentatge cooperatiu, Aprenentatge significatiu / significativitat, Autoavaluació de l'alumnat, Autoevaluación del alumnado, Autonomía e iniciativa personal, Autoregulació de l'aprenentatge, Autorregulación del aprendizaje, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Competència en la iniciativa personal i l'esperit emprenedor, Comprensió lectora, Comprensión lectora, Comunicació escrita de les llengües estrangeres, Comunicació i llenguatge, Comunicación escrita de las lenguas estranjeras, Comunicación y lenguaje, Didáctica de la lengua y la literatura, Didàctica de la llengua i la literatura, Didáctica de las lenguas extranjeras, Didàctica de les llengües estrangeres, Diversidad discursiva, Diversitat discursiva, Educació per a la interculturalitat/multiculturalitat, Educación para la interculturalidad/multiculturalidad, Enfocament globalitzador, Enfoque globalizador, Escriptura, Escritura, Estrategias de escritura, Estratègies d'escriptura, Expresión y compresión oral, Expressió i comprenssió oral, Gèneres literaris, Géneros literarios, Gramàtica, Immersió lingüística, Inmersión lingüística, Lectura, Metacognició, Metacognición, Nouvinguts/immigració, Plirilingüiisme/bilingüisme, Plurilingüismo/bilingüismo, Recién llegados/inmigración, Secuencias formativas y didácticas, Seqüències formatives i didàctiques, Talleres de escritura, Tallers d'escriptura, Ús d'Internet, Uso de Internet

Col·leccions

Revista Articles