Experiencias «En la práctica»

GRAÓ 6-12: Tu espacio de referencia en Educación Primaria - Número: 2098 (octubre 14)

ISBN / EAN : 1131-995X

19,99 IVA incluido

Producte digital sense despeses d'enviament

Els nostres continguts en Digital són compatibles amb tots els lectors de llibres electrònics.

Personalització del contingut

Autors

Antoni Aguilar Chastellain, Mireia Artés Juvanteny, Amelia Barquín López, Ana Isabel Barreu Rivas, Igone Beloki Goiria, BEGOÑA BONO FERRANDIS, Yolanda Cabaleiro Santana, Jaume Centelles Pastor, Chorchi Díaz Gómez, Fundació Universitària del Bages - Biblioteca, Rosa M. Guitart Aced, Lucía Lluís Molina, Diana Marín Suelves, Eva Martínez Pardo, Domingo Mayor Paredes, Javier Mera Suárez, Ramon Palau Martín, Esther Pertusa Venteo, Profesorado del Dpto. de Matemáticas del CP Maizte, Redac., Paulina Ribera Aragüete, Ignasi Soler Cabestany, Maria del Mar Suárez Vilagrán, Rosa Thomas Mulet, Nelida Zaitegi de Miguel, Edelmira Badillo Jiménez, Elena Maffiotte Pastor, Laura Chirivella Ferrer

Categories

Acció comunitària, Acció tutorial, Acción comunitaria, Acción tutorial, Álbum ilustrado, Àlbum il·lustrat, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje entre iguales/tutoria entre iguales, Aprendizaje significativo / significatividad, Aprendizaje y servicio, Aprenentatge cooperatiu, Aprenentatge entre iguals/tutoria entre iguals, Aprenentatge i servei, Aprenentatge significatiu / significativitat, Arquitectura, Art romànic, Arte románico, Autonomía e iniciativa personal, Avaluació del procés de l'ensenyament i aprenentatge, Biblioteca/mediateca, Calidad educativa, Competència artística i cultural, Competencia artística y cultural, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competència digital i tractament de la informació, Competencia en comunicación lingüística, Competència en la iniciativa personal i l'esperit emprenedor, Competència matemàtica, Competencia para aprender a aprender, Competència per aprendre a aprendre, Competencias profesionales del profesorado, Competències professionals del professorat, Conte, Coordinació d'intercentres, Coordinación de intercentros, Corresponsabilidad, Corresponsabilitat, Creatividad, Creativitat, Cuento, Dansa, Danza, Desarrollo personal, Desarrollo profesional, Desenvolupament personal, Desenvolupament professional, Didàctica de l'educació per a la ciutadania (transversals), Didáctica de la educación para la ciudadanía (transversales), Edifici escolar/espais escolars, Edificio escolar/espacios escolares, Educació afectiva emocional, Educació ètica, Educació per a la pau, Educació per a la sostenibilitat, Educación afectiva emocional, Educación ética, Educación para la paz, Educación para la sostenibilidad, Escola inclusiva, Escola rural/ZER, Escuela inclusiva, Escuela rural/ZER, Estrategias de escritura, Estratègies d'escriptura, Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, Expresión escrita/composición/redacción, Expressió escrita/composició/redacció, Funcionalidad, Funcionalitat, Gènere i educació, Género y educación, Interdisciplinariedad, Interdisciplinarietat, Lectura, Literatura infantil/juvenil, Maltractament infantil, Maltrato infantil, Matemáticas de la vida cotidiana, Matemàtiques de la vida quotidiana, Música i cultura, Música y cultura, Narrativa, Ortografia, Pintura, Pla de convivència, Plan de convivencia, Poesia, Política i legislació educativa, Política y legislación educativa, Psicologia i relacions, Psicología y relaciones, Qualitat educativa, Relació i interacció, Relación e interacción, Resolució de problemes matemàtics, Resolución de problemas matemáticos, Salud laboral, Salut laboral, Talleres, Tallers, Teatre, Teatro, Tècnica de la pintura, Técnicas de la expresión visual y plástica, Tècniques de l'expressió visual i plàstica, Trabajo en equipo del profesorado, Tradiciones, Tradicions, Tratamiento de la información y competencia digital, Treball en equip del professorat, Ús de la ràdio, Ús de les TIC (tecnologies), Uso de la radio, Uso de las TIC (tecnologías)