Família i Educació

Conflictes quotidians, fracàs escolar, adolescència, valors, homosexualitat, gènere i diversitat, internet, educació emocional, adopcions, educar en temps convulsos… Què preocupa les famílies? Com donar resposta a problemes comuns a l’educació dels fills i filles?

Família i Educació informa i orienta mares i pares en temes relacionats amb la tasca educativa familiar en temes que van des del naixement fins a l’adolescència.

Família i Educació pretén obrir ponts de diàleg i reflexió per a tots aquells professionals (docents, educadors socials i familiars, pediatres…) que tinguin una relació amb les famílies, nens i nenes i adolescents.

Ens preguntem… Parlarem de… Comentem… Coses que podríem fer… Coses que hauríem d´evitar… Estructura i idees rellevants amb destacats que faciliten la lectura.