La revista Aula d’Innovació Educativa desenvolupa una tasca divulgativa entre el professorat i els especialistes de primària i s’identifica amb una línia de reflexió plural i oberta. És una eina professional de coneixement, comunicació i acció, que permet estar al dia i resoldre els problemes pràctics i teòrics a l’aula.

Fitxa tècnica

ISSN paper2014-4725 Nombre de pàgines 82 Periodicitat Mensual Subscripció anual 10 revistes + 1 Dosier Graó Etapa Primària Consell de Direcció Francisco Imbernón, Gregori Casamayor, Rosa M. Guitart, Artur Parcerisa, Antoni Zabala Consell Editorial Roser Boix, Coral Elizondo, Birgina Pozo, Mar Romera, Francisco Sanz Direcció Editorial Raül Manzano URL aula.grao.com Catàlegs, directoris i bases de dades CARHUS, CINDOC (ISOC), DIALNET, DIU, ERIH, IN-RECS, LATINDEX, REDINED i RESH