La revista Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa desenvolupa una important tasca divulgativa promovent nous models de gestió educativa basats en la investigació científica per aportar recursos al professorat i als especialistes d’educació. La seva línia editorial destaca per sembrar una reflexió plural i oberta aportant eines de comunicació, coneixement i acció per resoldre els problemes pràctics del dia a la gestió de les aules.

S’hi exposen continguts centrats en experiències i bones pràctiques de diferents projectes centrats en l’organització i la gestió educativa de centres proposant accions innovadores que siguin viables i eficaces segons les necessitats de cada centre. Alguns dels temes principals que es tracten són la gestió educativa informada en l’evidència científica, la formació professional, l’autonomia de centres, el lideratge, el treball en equip o la convivència en diferents models escolars, entre d’altres.

Aporta noves idees, debats, reflexions, experiències i recomanacions de tota mena per esdevenir un punt de trobada entre diferents professionals de l’educació preocupats pel canvi, l’optimització de processos educatius que promoguin el desenvolupament professional.

Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa va dirigida a equips directius (caps d’estudi, coordinadors…) i administradors dels centres escolars, inspectors d’educació i professorat de la universitat preocupats per la gestió educativa i pel lideratge de centres.

Fitxa tècnica

ISSN 2014-4792 Número de pàgines 40 Periodicitat Quatrimestral Subscripció anual 3 revistes Consell de Redacció Coordinació: Aleix Barrera Corominas Vocals: Eva Aguiló Samitier, Anna Díaz-Vicario, Ignasi Llompart Mas, Pepe Menéndez Cabrera, Aleix Olondriz Valverde, Anabel Ramos Pla Consell Assessor Isabel del Arco Bravo, Carme Armengol Asparó, Joaquín Gairín Sallán, Albert Sangrà Morer, Josep Serentill Rubio, Mireia Tintoré Espuny Edició Editorial Graó d'IRIF, S.L. URL forum.grao.com