Tàndem, Didàctica de l’Educació Física neix com un punt de trobada per als i les docents d’Educació Física de l’Educació Secundària que busquen informació i continguts que els permetin mantenir-se actualitzats a la innovació educativa relacionada amb la seva àrea de coneixement.
Què pretén? A partir d’una mirada crítica i reflexiva sobre la pràctica educativa, Tàndem proporciona articles teòrics, bones pràctiques i recursos perquè el professorat es pugui formar de manera contínua i trobar recursos que li facilitin el dia a dia a les aules. A les seves pàgines es poden trobar continguts específics sobre Educació Física des d’una mirada interdisciplinària i globalitzadora; propostes basades en metodologies innovadores com ara jocs cooperatius, gamificació, grups interactius, materials autoconstruïts, aprenentatge servei, avaluació formativa, etc.
A qui va dirigida? Tàndem va adreçada a professorat d’Educació Física de totes les etapes, però especialment a educació secundària i batxillerat; professorat i alumnat del Màster de Secundària, el grau de Magisteri i el grau de Pedagogia; a centres de formació del professorat ia bancs de recursos didàctics ia totes aquelles persones que volen aprendre una mica més com es treballa a les aules d’Educació Física.

Fitxa tècnica

ISSN paper2014-4768 Nombre de pàgines 88 Periodicitat trimestral Subscripció anual 4 revistes Etapa Secundària Consell de Direcció Antonio Fraile (Universitat de Valladolid) Fernando Jaime González (UNIJUí. Brasil) Pere Hidalgo (IES Pere Alsius, Banyoles. Girona) José Antonio Julián Clemente (Universitat de Saragossa) Antonio Méndez (Universitat d'Oviedo) Mar Montávez (Universitat de Còrdova) Alberto Moreno (Universitat de Valparaíso. Xile) Carmen Peiró (Universitat de València) María Teresa Vizcarra (Universitat del País Basc) Consell Editorial Fernando Amador (Universitat de les Palmes de Gran Canària) Montserrat Antón (Universitat Autònoma de Barcelona) Daniel Martos (Universitat de València) Meritxell Monguillot (INEFC-Barcelona) Carlos Velázquez Callado (CP Miguel Hernández, Llacuna de Duero. Valladolid) Direcció Editorial Laia Mestres Salut URL tandem.grao.com Catàlegs, directoris i bases de dades CARHUS, CINDOC (ISOC), DIALNET, DIU, ERIH, IN-RECS, LATINDEX, REDINED i RESH