Jesús Domínguez Castillo

Jesús Domínguez Castillo

JesúsDomínguez Castillo

Sobre mi

Títols acadèmics

Llicenciat (Saragossa, 1974), Master of Arts in History in Education, Institute of Education(Londres, 1984) i doctor en història (UAB, 1993).

 

Trajectòria professional

–          Catedràtic de secundària, va alternar la docència amb períodes de responsabilitat al Ministeri d’Educació. Assessor de formació i per al currículum LOGSE (1986-1994); cap de Redacció de la Revista de Educación (2005-2008); coordinador nacional de les avaluacions internacionals de la IEA PIRLS, TIMSS, TEDS-M i ICILS a l’Instituto de Evaluación (MEC) (2008-2012).

–          Director del Col·legi Espanyol a Londres, va col·laborar també amb el Institute of Education com a professor del màster History in Education (1994-1997).

–          Col·labora amb la Universitat Nebrija des de 2008, on ha impartit assignatures de grau, del màster en educació bilingüe i de doctorat.

–          Participa com a investigador al projecte COMPSOCIALES (EDU2012-37909-C03-01)i a la Red 14 de Investigación en enseñanza de las Ciencias Sociales (EDU2014-51720-REDT) de la USC.

 

Treballs i publicacions

El tema central de les seves investigacions i publicacions ha estat la didàctica de la història i, en particular, l’aprenentatge de l’explicació històrica (causalitat i empatia), objecte de les seves tesis de màster i doctorat. A l’última etapa, gràcies a la seva experiència professional en avaluació, l’interès principal del seu treball és l’avaluació de les competències històriques, el tema de les seves publicacions més recents.