Antonio Fraile Aranda

Antonio Fraile Aranda

AntonioFraile Aranda

Sobre mi

És doctor en ciències de l’educació, llicenciat en ì educació física i catedràtic de didàctica d’expressió ì corporal a la Facultat de Educació i Treball social de la ì Universitat de Valladolid. Diplomat en gestió i direcció esportiva, forma part de ì l’equip directiu de la Xarxa Urel (Universitats Regionals ì llatinoamericanes) i participa a la Xarxa Nacional ì d’Avaluació Formativa. És coordinador del programa de doctorat «Educació per al ì desenvolupament i la integració» de la Universitat René ì Moreno de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). Pertany a l’equip de direcció de la revista Tándem de ì Didáctica de la Educación Física de la Editorial Graó. És coach esportiu per la Federació Espanyola de Futbol i ì la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid. També és ì professor de metodologia de l’Escola Nacional ì d’Entrenadors de Futbol i entrenador nacional d’handbol.