Daniel Gil Pérez

Daniel Gil Pérez

DanielGil Pérez

Sobre mi

És professor de física general i de mecànica a la ì Universitat de València, catedràtic de física i química ì en instituts de batxillerat, catedràtic de física i ì didàctica de la física a la Universitat Autònoma de ì Barcelona i, posteriorment, a la Universitat de València, ì on ha estat catedràtic d’universitat al Departament de ì Didàctica de les Ciències Experimentals fins a la seva ì jubilació el setembre de 2006. Ha estat convidat per nombroses universitats de ì l’Argentina, el Brasil, Cuba, França, Mèxic, Portugal, el ì Regne Unit, l’Uruguai. i ha collaborat amb la UNESCO i ì l’OEI. Ha dirigit igualment la confecció de 28 llibres i ì 28 vídeos per a un curs de formació del professorat de ì ciències a través de la Televisió Educativa ì Iberoamericana, impartit en una dotzena de països. Ha dirigit 20 tesis doctorals al voltant dels problemes ì que planteja el procés d’ensenyament-aprenentatge de les ì ciències i actualment en dirigeix 5 més. Ha publicat ì nombrosos treballs sobre educació científica en revistes ì internacionals, així com diversos llibres. Ha obtingut un primer i dos segons premis nacionals ì d’investigació educativa, concedits pel Ministeri ì d’Educació i Ciències. Actualment dirigeix investigacions centrades en ì l’alfabetització científica, la imatge de la ciència i de ì la tecnologia en l’educació i, molt especialment, al ì voltant de l’educació per a la sostenibilitat. http://www.uv.es/gil/