José Gimeno Sacristán

José Gimeno Sacristán

JoséGimeno Sacristán

Sobre mi

José Gimeno Sacristán és catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València. És autor de nombrosos articles i publicacions, entre els quals destaquen: Poderes inestables en educación, La enseñanza obligatoria, Su sentido educativo y social, Educar y convivir en la cultura global i El alumno como invención.