F. Xavier Hernández Cardona

F. Xavier Hernández Cardona

F. XavierHernández Cardona

Sobre mi

Doctor en història i catedràtic de didàctica de les ì ciències socials de la Universitat de Barcelona. S’ha ì especialitzat en el camp de la didàctica de les ciències ì socials, en museografia i en iconografia històrica. Va ì participar de manera molt activa en els processos de ì reforma educativa a Catalunya a finals del segle XX. Ha ì participat en la redacció de nombrosos treballs ì d’investigació i innovació educativa. És membre del ì consell de redacció de la revista Guix i exerceix com a ì codirector de la revista Íber. Didáctica de las Ciencias ì Sociales, Geografía e Historia. Va coordinar el projecte ì històric i museogràfic del Museu d’Història de Catalunya ì (1994-1996). Va exercir com a president de la Divisió de ì Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona ì entre el 1999-2002 i com a director del Departament de ì Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de ì Barcelona (2008-2012). Ha dirigit diversos projectes de ì I+D i és IP del grup d’investigació DIDPATRI (didàctica ì del patrimoni, museografia comprensiva i noves ì tecnologies) SGR 2009-245.