La música com a pont entre escola i comunitat

El 22 de novembre és el Dia de la Música (Santa Cecilia), un dia dedicat a la promoció de la música i l’art en general, i volem celebrar-lo compartint amb vosaltres propostes musicals interdisciplinàries que enforteixen la comunitat. Descobreix com la música pot unir i enriquir les nostres vides, tant dins com fora de l’aula!

La música és una part molt important de l’expressió artística i la cultura en general, però sens dubte també de la comunicació al ser un llenguatge universal que ens permet trencar fins i tot barreres lingüístiques. A més, des de l’àmbit educatiu no podem obviar la importància de la música com una eina amb gran potencial per a abordar temes com la diversitat cultural, fomentar la creativitat de l’alumnat, treballar l’educació en valors i fins i tot aspectes de l’educació emocional. I tot això, tant dins com fora de l’aula.

Per tot això, us animem a promoure la seva estima i pràctica en totes les etapes educatives, destacant el gran paper que pot exercir en la connexió entre les persones de totes les edats i contextos. A continuació, trobareu algunes propostes sobre el tema:

En aquest monogràfic pretenem acostar-nos a la realitat de la formació en educació en valors en l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària i la universitat, utilitzant la música com mitjà dinamitzador i eix d’aquest procés, a l’abast de qualsevol docent i del seu alumnat a les aules. (Clic aquí)

Gràcies a la seva capacitat d’estimular emocions, la música juga un paper molt important en la promoció de la salut i el benestar de les persones. Així, aquest article presenta i descriu els beneficis que aporta la música a la salut des de la perspectiva emocional, incidint en la seva importància com a eina per a l’educació emocional, atès que facilita el desenvolupament de competències intra i interpersonals. (Clic aquí)

En aquest article compartim una experiència de treball centrada en la pràctica de ritme i percussió amb senyals i elements inspirats en el handance amb un grup multiedat del qual participen persones amb discapacitat. L’èmfasi de la proposta està posat de manifest en les diferents adaptacions realitzades a fi d’incloure a cada participant en la vivència del ritme, la percussió i la direcció. (Clic aquí)

En el present article, s’hi mostra una experiència d’audició activa on la pròpia música, la interpretació corporal i els processos creatius portaran l’alumnat a realitzar una pràctica grupal adreçada a desenvolupar la seva imaginació. Durant l’acció, s’atorgarà una identitat a l’espai per convidar els infants a viure una aventura en què l’emoció serà un aspecte important que treballarem durant tot el procés educatiu. (Clic aquí)

En aquest article ens acostem a la música comunitària entenent-la com un model d’educació musical que permet espais de participació, integració i democràcia cultural en les societats. (Clic aquí)

Llibres sobre el tema

Les idees clau plantejades responen a preguntes com ara: Quines relacions poden establir-se entre la cultura escolar i la que existeix fora dels murs de l’aula? En quina mesura la competència cultural es pot considerar transversal? Què ens diu el currículum al voltant d’aquesta competència? És possible ensenyar arts al marge de les tecnologies? Quin és el paper que desenvolupa la competència cultural i artística en el món contemporani?

El llibre conté deu contribucions que mostren els dissenys o les aplicacions de projectes interdisciplinaris sobre la base de l’escultura, la música, la pintura, l’entorn, la comunitat, la literatura o el cinema.

Altres llibres sobre música a l’escola

Conscients de la importància de l’educació musical en aquesta etapa, els autors pretenen acostar la música als docents d’infantil, proporcionant idees que els permetin afrontar la planificació i posada en pràctica de l’activitat musical en el seu treball diari.

El llibre ofereix una bateria d’activitats i jocs organitzats per edats i basats en els blocs sobre els quals s’estructura el currículum de primària: escolta, interpretació, creació i dansa.

Els jocs que aquí es presenten ajuden a desenvolupar les habilitats personals i socials, com també la creativitat. A més, s’hi ofereixen jocs no competitius, que estimulen i premien la participació, sense que hi hagi guanyadors o perdedors. 

Que la música continuï ressonant a les nostres aules i comunitats, unint cors i construint ponts d’enteniment!