Continguts Gráo

El programa TEI: tutoria entre iguals

La convivència als centres de primària i secundària, i concretament l’assetjament escolar, és actualment un dels temes que més preocupen en l’àmbit de l’educació. L’índex d’assetjament escolar augmenta i, alhora, neixen projectes per prevenir-lo. En aquest article, presentem el Programa TEI, des d’una perspectiva pràctica i operativa.

També us pot interessar: