REVISTA ARTICLES - 081 (ABRIL 19) Reflexió interlingüística

Reflexió interlingüística

Revista Articles - Número: 81 (març 19)

ISBN / EAN : 1133-9845

4,99 IVA incluido

Despeses d'enviament gratuïtes

Productes digitals no tenen despeses d'enviament

La intercomprensió: una eina per potenciar el plurilingüisme

La millor manera de facilitar la comunicació entre comunitats de llengües diferents sense destruir la diversitat lingüística passa per augmentar el plurilingüisme. Proposem la intercomprensió com a via realista per potenciar-lo. Després de presentar la metodologia didàctica, descrivim algunes de les estratègies que permeten avançar en el camí de la intercomprensió integrada entre llengües romàniques.

Personalització del contingut

Autors

Antonio Caballero Jiménez, Mariona Casas Deseures, Esteve Clua Julve, Reyna Cristal Díaz Salgado, María Fernández- Rufete Navarro, Ana Fernández-Rufete Navarro, Mara Fuertes Gutiérrez, Carme Gràcía Abadías, Martha Lucía Gutiérrez, Araceli Martínez Aguilar, Jordi Ortiz de Antonio, M. del Mar Pérez Gómez, Carme Pi Padrós, Isabel Ríos García, Carmen Rodríguez Gonzalo, Enric Serra Casals, Montserrat Vilà Santasusana, Juan de Dios Villanueva Roa, María José García Folgado, Marta Portero Tresserra, David Bueno i Torrens

Categories

AICLE/ Aprenentatge integratde continguts i llengües estrangeres, AICLE/Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, Álbum ilustrado, Àlbum il·lustrat, Ambientes, Ambients, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje de la escritura, Aprenentatge cooperatiu, Aprenentatge de l'escriptura, Coavaluació, Coevaluación, Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, Competencia en comunicación lingüística, Comprensió lectora, Comprensión lectora, Comunicació i llenguatge, Comunicación y lenguaje, Creatividad, Creativitat, Didáctica de la lengua, Didáctica de la lengua y la literatura, Didàctica de la literatura, Didàctica de la llengua, Didàctica de la llengua i la literatura, Didáctica de las lenguas extranjeras, Didàctica de les llengües estrangeres, Educació per a la interculturalitat/multiculturalitat, Educación para la interculturalidad/multiculturalidad, Empatia, Escriptura, Escritura, Expresión escrita/composición/redacción, Expresión y compresión oral, Expressió escrita/composició/redacció, Expressió i comprenssió oral, Fonètica i dicció, Fonética y dicción, Fonts orals, Formació continua del professorat/formació permanent, Formació inicial del professorat, Formación continua del profesorado/formación permanente, Formación inicial del profesorado, Fuentes orales, Gramàtica, Interdisciplinariedad, Interdisciplinarietat, Joc dramàtic, Jocs/Gamificació, Juego dramático, Juegos/Gamificación, Lectura, Lengua y construcción del conocimiento, Literatura infantil/juvenil, Llengua i construcció del coneixement, Metacognició, Metacognición, Narrativa, Neurociencias/neuroeducación, Neurociències/neuroeducació, Plirilingüiisme/bilingüisme, Plurilingüismo/bilingüismo, Poesia, Recursos multimedia, Roles del alumnado, Roles del profesorado, Rols de l'alumnat, Rols del professorat, Rúbricas, Rúbriques, Secuencias formativas y didácticas, Seqüències formatives i didàctiques, Sintaxi, Sintaxis, Teatre, Teatro, Transversalidad, Transversalitat, Ús d'Internet, Uso de Internet

Col·leccions

Revista Articles