Félix López Sánchez

Félix López Sánchez

FélixLópez Sánchez

Sobre mi

Professor de la Universitat de Salamanca, ocupa l’única càtedra que hi ha a l’Estat espanyol sobre afecte i sexualitat. Des del 1979 ofereix ensenyaments sobre desenvolupament sexual, afectiu i social, sempre defensant el dret de viure en llibertat les diferents orientacions del desig. Té una àmplia experiència docent, investigadora i clínica, també en relació amb l’homosexualitat, tema sobre el qual ha dirigit diverses tesis doctorals. Ha publicat en aquesta mateixa col·lecció Homosexualitat i família. El que els pares, les mares, els homosexuals i els professionals han de saber i han de fer (2006).