Maria Jesus Morata Garcia

Maria Jesus Morata Garcia

Maria JesusMorata Garcia

Sobre mi

Doctora Txus Morata Garcia 
tmorata@peretarres.org  

Txus Morata Garcia és professora titular de la Universitat Ramon Llull, directora del màster universitari Models i Estratègies dAcció Social i Educativa en la Infància i lAdolescència i professora del grau dEducació Social de la Facultat dEducació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL. És investigadora principal del Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social (grup de recerca emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya – 2014 SGR 1268), en el qual lidera diverses investigacions, entre les quals «Oci, acció sociocultural i cohesió social» (EDU2014-57212-R). És autora de diverses publicacions sobre temàtiques danimació sociocultural i acció comunitària, entre les més recents Participación infantil y construcción de ciudadanía (2013): Graó; «Social work and social research in Spain» (2014): ERIS Monographs, vol. III: Social Work Research across Europe«Childhood participation experiences in the memory» (2016); Educational Review, vol. 68(2), p. 189-206, i «Health promotion in a prison setting: Experience in Villabona prison» (2016): Health Education Journal, vol. 75(6), p. 712–720.