Aprenentatge amb sentit i valor personal

Estratègies, recursos i experiències de personalització educativa

E-premium llibres - Número: 201 (febrer 20)

ISBN / EAN : 9788418058080 - ISBN / EAN EPUB: 9788418058097

ePremium Llibres

17,5016,63 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

Aquest llibre afronta un dels grans reptes de l’educació del segle xxi: la connexió dels aprenentatges i la personalització educativa.

Personalització del contingut

Resum

Aquest llibre té com a objectiu identificar, descriure i il·lustrar un conjunt de recursos, estratègies i experiències de personalització educativa dirigits a promoure i reforçar en l’alumnat el sentit i el valor personal dels seus aprenentatges escolars. Sorgit en el marc de l’Aliança Educació 360 promoguda per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, té com a destinataris principals docents i agents educatius de la comunitat.
La personalització de l’acció educativa, entesa com un conjunt d’actuacions i estratègies dirigides a afrontar i revertir el fenomen de la pèrdua de sentit de l’aprenentatge, forma part del nucli dels esforços esmerçats a revisar en profunditat l’educació escolar atenent les característiques i exigències de la nova ecologia de l’aprenentatge.