El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI

E-premium llibres - Número: 159 (juny 01)

ISBN / EAN : 9788478272563 - ISBN / EAN PDF: 9788478276691 - ISBN / EAN EPUB: 9788499806228

ePremium Llibres

28,5027,07 IVA incluido

Aquest producte té enviament gratuït

La seva intenció no consisteix tant a aixecar acta historiogràfica de la pedagogia del segle XX com a fer balanç del que pot continuar aportant a l'escola del segle XXI.

Personalització del contingut

Resum

Aquest llibre, compendi dels pedagogs i de les pedagogies més rellevants del segle XX, ofereix una bona panoràmica del que ha donat de si la pedagogia gestada durant l’última centúria. La seva intenció no és tant aixecar acta historiogràfica de la pedagogia del segle XX, com fer el balanç del que pot continuar aportant a l’escola del segle XXI. L’estructura de cada capítol és la mateixa: presentació; antecedents i context històric i pedagògic de l’autor que dona nom al capítol; esbós biogràfic; idees i teories presents en la seva proposta pedagògica; aspectes metodològics, tècniques, experiències realitzades, etc.; antecessors, continuadors i companys de viatge de l’autor principal i, finalment, valoració i projecció de futur de cada una de les aportacions. Amb això el llibre pretén mostrar la pedagogia del segle XX no com un conjunt d’individualitats, sinó com un univers de constel·lacions en què hi fem destacar, això sí, la brillantor d’un nombre limitat de noms propis.