Articles, Didàctica de la Llengua i de la Literatura és un espai de divulgació educativa plural i oberta, adreçada a professorat i especialistes de la llengua i la literatura catalana que busquen mantenir-se actualitzats a la innovació educativa relacionada amb la seva àrea de coneixement.
Què pretén? Articles té com a finalitat proporcionar continguts, bones pràctiques i informació útil per facilitar el dia a dia a les aules des d’una mirada crítica i reflexiva sobre la pràctica. El professorat de llengua i literatura catalana trobarà a Articles un espai per a l’autoformació i l’intercanvi de propostes didàctiques que us permet traslladar les idees educatives innovadores a la pràctica escolar.
A qui va dirigida? Articles va adreçada a professorat de Llengua i Literatura catalana de totes les etapes, però especialment a l’educació secundària i batxillerat; professorat i alumnat del Màster de Secundària, el grau de Magisteri i el grau de Pedagogia; a centres de formació del professorat i a bancs de recursos didàctics ia totes aquelles persones que busquen un espai de divulgació sobre la Didàctica de la Llengua i la Literatura catalanes.

Fitxa tècnica

ISSN papel1133-9845 ISSN electrónico 2014-4636 Número de páginas 88 Periodicidad Trimestral Suscripción anual 4 revistas Etapa Secundaria Consejo de Dirección Gustavo Bombini (Universidad de Buenos Aires. Argentina) Fabio Jurado (Universidad Nacional de Colombia) Carlos Lomas (IES núm. 1. Gijón) Mireia Manresa (Universitat Autònoma de Barcelona y Institut Obert de Catalunya) Carmen Rodríguez Gonzalo (Universitat de València) Montserrat Vilà Santasusana (Universitat Autònoma de Barcelona) Consejo Editorial Montserrat Ferrer (Universitat Jaume I de Castelló) Pilar Pérez Esteve (IES La Sènia, Paiporta. Valencia) Joan Marc Ramos (INS Premià de Mar i Institut Obert de Catalunya) Teresa Ribas Seix (Universitat Autònoma de Barcelona) Dirección Editorial Laia Mestres Salud URL articles.grao.com