Bernard Aucouturier

Bernard Aucouturier

BernardAucouturier

Sobre mi

Antic professor i director del Centre d’Educació Física Especialitzat de Tours. Guardonat per la Academie Nationale de Medicine. La seva tesi va rebre el premi del Ministeri De Joventut i Esport de Bèlgica. President fundador de l’Associació Europea d’Escoles de Pràctica Psicomotriu. És autor i col’laborador de diferents llibres, com Simbología del movimiento: psicomotricidad y educación, La educación psicomotriz como terapia: Bruno i La práctica psicomotriz. És pràctic-teòric especialista en psicomotricitat infantil. Ha creat una pràctica original amb un marc, uns conceptes i uns mitjans d’acció, amb la finalitat d’aplicar-la al domini de l’educació i la teràpia infantils.